Pedagogikk og lærer

Pedagogisk metode:
Repetisjon, tilpasning, muntlige og skriftlige øvelser, god trivsel på kurs,variasjon og oppdatering.

Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet på startsiden, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov.
Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø.
Timen begynner alltid med en repetisjon fra det som har blitt gjennomgått forrige time.
Hvert kurs begynner med repetisjon fra det som har blitt gjennomgått på forrige trinn (hvis det ikke er trinn 1).
Elevene har mulighet til å medvirke undervisningen når det gjelder innhold og undervisningsmetode, da hver elev lærer best på forskjelig måte.
Underveisevaluering og sluttevaluering av kurset gjennomføres av elevene på hvert kurs og svarene ivaretas for å fullføre trinnet.
Etter føste halvdel av kurset holdes det en repetisjon fra det som har blitt gjennomført på kurset.
Elever har mulighet til å få lekse etter hver time. Leksen leveres til læreren og tilbakeleveres rettet opp på førstkommende gresktime. Ved ønske om for flere og/eller forskjellige lekser, kan man få flere. Leksen er ikke obligatorisk, men hjelper framgangen.

Tilstedetværelse er viktig for å tilegne seg kunnskapen lett og ha en rask framgang!

Nikol Konstante er opprinnelig gresk og oppvokst i Wien, Østerrike, hun er etablert i Oslo, Norge.
Hun har høyere utdanning fra Athen, Hellas (Interiørarkitek og Musiker) og pedagogisk utdanning fra Norge (HiOA). Hun har Master i IKT støttet læring (HiOA) og Master i Theater (Open University of Cyprus - gresktallende) og er avgangs masterstudent i Theology, Ministry and Mission i Cambridge, England.
Hun er erfaren pedagog og har drevet med administrativt pedagogisk arbeid i over 15 år. Hun har undervist i 19 år voksne, ungdom og barn i forskjellige fag.
Hun har undervist bla.a. på Folkeuniversitet i Oslo og Akershus, AOF Romerike, Gresknorsk kulturklubb, på Bøler skole og Holtet videregående skole. Hun jobber på Ås videregående skole siden 2011. Språkkunnskaper (attestert): gresk (morsmål, 13 års studier i Athen og Kypros), norsk (Bergenstest), tysk (Zertifikat og Mittelstuffe Prueffung), engelsk (Lower Certificate), fransk (Certificat), litt italiensk og spansk.Underviser i gresk for nordmen, voksne og ungdom, siden 2009.