Greskkurs 2021- 2022

Greskkurs 2020- 2021

Velkommen til DIGITALT VÅRKURS I GRESK - trinn 3 & 4 i februar, mars og april 2021 


Datoer og klokkeslett:

fredag 12.02 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 19.02 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 26.02 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 05.03 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 12.03 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 19.03 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 26.03 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 09.04 (kl.17.00 - 19.00)
fredag 16.04 (kl.17.00 - 19.00)

Undervisningsplattform: Teams
Kurset består av 18 klokketimer undervisning - (pauser etter studentenes behov).
Kursavgift: 2700,- (betales innen kursstart og kan ikke refunderes pga begrenset antall deltakere maks. 8)
Påmelding sendes til [email protected] innen 08.februar 2021. Påmeldingen er bindende.
Læremetoden:
Vi bruker læremetoden Communicate in Greek 1 - består av 1 tekstbok og 2 arbeidsbøker
Communicate in Greek for Beginners SET | DeltosBooks.com
Læremetoden suppleres med mye annet, reelt material og lærerens notater, videoer, lydfiler, osv.
Bøkene må kjøpes av deltakerne og er ikke inkludert i kursavgiften.

Målgruppe:
"Digitalt vårkurs i gresk 3 og 4" er for kursdeltakere på trinn 3 eller som har gjennomført
tilsvarende material til A1 greskprøven, og ønsker en repetisjon og å gjennomføre
lærestoffet som tilsvarer kapitler 9-18 (detaljer nedenfor) i læreboken.
Hvis du ønsker å bli ferdig med innhold til A2 greskprøve - innhold, må du gjennomføre i tillegg kap.19-23 (dette kurset planlegges til senere tidspunkt).
Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt:
Nikol Konstante
E-post: [email protected]
@greskkurs
Kursets innhold og pedagogikk: http://greskkurs.webs.com/pedagogikk-og-l-rer
GRESK TRINN 3, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 2
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om klokkeslett, alder, nasjonalitet, veibeskrivelse
Beskrive mennesker og gjenstander
Beskrive hverdagsaktiviteter
Uttrykke synspunkt og kritikk
Bestille på kafé / lunsj
Snakke om person/er som ikke er til stede
Telle: 1001-999.000.000
Ordforråd:
Ca. 300 nye ord (og tallene: 1001-999.000.000)
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikken fra gresk trinn 2
Spørreord: hvem, hvilken, hvilket, hva, o.a.
Verb som tilhører 2. verbgruppe (B1), 3. verbgruppe (C1 og C2) og verb med forkortet presens
Preposisjoner: fram til, til
Gradsadverb
Øve med presens
Greskkurs trinn 4
GRESK TRINN 4, innhold:
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om noe eller noen finnes/er,
eller ikke er et sted, spørre om og gi informasjon om direksjon/adresse,
bestille på kafe - med detaljer, spørre og gi informasjon om pris - med detaljer,
spørre og gi informasjon om kvantitet av noe, spørre og gi informasjon om hvem som er først i køen,
beskrive ærender, kommunisere på reisebyrå og på hotell, bestille billetter, bolig - detaljer og beskrivelser
Ordforråd:
Ca. 300 nye ord
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikk fra gresk trinn 3
Spørreord: hvor mange, hvor mye.
Mengdeord: mange, noe, noen.
''Upersonlig'' pronomen, det-setninger.
Substantiver i alle kjønn i flertall
Adjektiver i alle kjønn i flertall
Stedsadverb og preposisjonsbruk.
Lære å bruke futurum
Begge trinn 3 og 4 gjennomføres på dette kurset, derfor kan det anses som et intensivt greskkurs.
Velkommen til DIGITALT VÅRKURS I GRESK for NYBEGYNNERE i februar, og mars 2021.

Datoer og klokkeslett:
Tirsdag 16.02 (kl.17.00 - 19.00)
Tirsdag 23.02 (kl.17.00 - 19.00)
Tirsdag 02.03 (kl.17.00 - 19.00)
Tirsdag 09.03 (kl.17.00 - 19.00)
Tirsdag 16.03 (kl.17.00 - 19.00)
Tirsdag 23.03 (kl.17.00 - 19.00)
Tirsdag 30.03 (kl.17.00 - 19.00)


Undervisningsplattform: Teams
Kurset består av 14 klokketimer undervisning - (pauser etter studentenes behov).
Kursavgift: 2550,- (betales innen kursstart og kan ikke refunderes pga begrenset antall deltakere maks. 8)
Påmelding sendes til [email protected] innen 12.februar 2021. Påmeldingen er bindende.
Læremetoden:
Vi bruker læremetoden Communicate in Greek 1 - består av 1 tekstbok og 2 arbeidsbøker
Communicate in Greek for Beginners SET | DeltosBooks.com
Læremetoden suppleres med mye annet, reelt material og lærerens notater, videoer, lydfiler, osv.
Bøkene må kjøpes av deltakerne og er ikke inkludert i kursavgiften.


Målgruppe:
"DIGITALT VÅRKURS I GRESK for NYBEGYNNERE, trinn 1 og 2" er for deg som har liten eller ikke noen greskkunnskap, men som ønsker å lære deg gresk raskt. 

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt:

Nikol Konstante

E-post: [email protected]

http://greskkurs.webs.com/kontakt


Kursets innhold og pedagogikk: 

GRESK TRINN 1, innhold:
Det greske alfabetet samt alle bokstavkombinasjoner og uttalen på gresk
Språklige funksjoner: Hilsninger og presentere seg selv, spørre om og
gi informasjon om navn, opprinnelse, yrke og kontakt informasjon (land, by, adresse, telefonnummer)
Bestille mat, handle i butikk/kiosk, be om enkel info ang. buss eller annen transport.
Uttrykke følelser, takke
Svare (positivt eller negativt)
Ukedager
Tall: 1-100
Ordforråd:
Ca. 400 nye ord


GRESK TRINN 2, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 1
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om familien, slektninger, sivil status, språk du snakker
Handle i ulike butikker, sammenligne priser, bruke forskjellig valuta                                         
Uttrykke noe du liker/ikke liker 
Måneder
Telle: 101-1000
Ordforråd:
Ca. 1000 nye ord

Begge trinn 1 og 2 gjennomføres på dette kurset, derfor kan det anses som et intensivt greskkurs.

Velkommen til "høstkurs i gresk 1 & 2" i oktober & november 2020 i Oslo! 

Datoer og klokkeslett:
fredag 02.10 (kl.17.00 - 18.45)
fredag 09.10 (kl.17.00 - 18.45)
fredag 16.10 (kl.17.00 - 18.45
fredag 23.10 (kl.17.00 - 18.45)
fredag 30.10 (kl.17.00 - 18.45)
fredag 06.11 (kl.17.00 - 18.45)
fredag 13.11 (kl.17.00 - 18.45
fredag 20.11 (kl.17.00 - 18.45)
fredag 27.11 (kl.17.00 - 18.45)

Kurset består av 15 klokketimer undervisning - (pauser etter studentenes behov).
Kursavgift: 2350,- 
Begrenset antall deltakere (maks 6). Påmeldingen er bindende pga få deltakere.
Vi følger smittevernreglene som gjelder undervisning: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene

Påmelding sendes til [email protected] innen 28. september 2020

Læremetoden:
Vi bruker læremetoden Communicate in Greek 1 - består av 1 tekstbok og 2 arbeidsbøker
Læremetoden suppleres med mye annet, reelt material og lærerens notater, videoer, lydfiler, osv.
Lærestoffet sendes med mail ved påmeldingsfristen (deltakerne kan kjøpe bøkene, men det er ikke obligatorisk).

Målgruppe:
"Høstkurs i gresk 1 og 2" er for nybegynnere som har liten eller ikke noen greskkunnskap,
men som øsnker å lære seg gresk raskt. 

Kurssted: Parkveien 4B, 0350, Oslo

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt:

Nikol Konstante

E-post: [email protected]

http://greskkurs.webs.com/kontakt


Kursets innhold og pedagogikk: http://greskkurs.webs.com

GRESK TRINN 1, innhold:
Det greske alfabetet samt alle bokstavkombinasjoner og uttalen på gresk
Språklige funksjoner: Hilsninger og presentere seg selv, spørre om og
gi informasjon om navn, opprinnelse, yrke og kontakt informasjon (land, by, adresse, telefonnummer)
Bestille mat, handle i butikk/kiosk, be om enkel info ang. buss eller annen transport.
Uttrykke følelser, takke
Svare (positivt eller negativt)
Ukedager
Tall: 1-100

Ordforråd:
Ca. 400 nye ord

GRESK TRINN 2, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 1
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om familien, slektninger, sivil status, språk du snakker
Handle i ulike butikker, sammenligne priser, bruke forskjellig valuta                                         
Uttrykke noe du liker/ikke liker 
Måneder
Telle: 101-1000

Ordforråd:
Ca. 1000 nye ord