Generell informasjon om aktuelle greskkurs (trinn 1- 8) 
Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om hvert kurs eller
et kurs tilpasset dine egne behov

Greskkurs trinn 1

GRESK TRINN 1, innhold:
Det greske alfabetet samt alle bokstavkombinasjoner og uttalen på gresk
Språklige funksjoner: Hilsninger og presentere seg selv, spørre om og gi informasjon om navn, opprinnelse, yrke og kontakt informasjon (land, by, adresse, telefonnummer)
Bestille mat, handle i butikk/kiosk, be om enkel info ang. buss eller annen transport
Uttrykke følelser, takke
Svare (positivt eller negativt)
Ukedager
Tall: 1-100

Målgruppe:
Gresk trinn 1 er for nybegynnere med veldig liten eller ikke noen greskkunnskap.


Pedagogikk:
Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet her, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov. Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø. Timen begynner alltid med en repetisjon fra hva som har blitt gjennomgått forrige time. Gresklæreren er opprinnelig gresk og utdannet, erfaren pedagog.


Ordforråd:
Ca. 400 ord
Grammatikk:
Personlige pronomen
Verbene: å være, å ha og 5-10 andre verb som tilhører 1. verbgruppe (A)
Spørreord/adverb: hvor, hva, hvorfra, hvordan, o.a
Preposisjonene: på, i, til, fra, med
Bestemte artikler, substantiver, adjektiver i subjekt- og objektsform
NektelsesadverbGreskkurs trinn 2

GRESK TRINN 2, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 1
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om familien, slektninger, sivil status, språk du snakker
Handle i butikker, sammenligne priser, bruke forskjellig valuta                                         Uttrykke noe du liker/ikke liker
Sightseeing
Måneder
Telle: 101-1000

Målgruppe:
Gresk trinn 2 er for dem som har gjennomført trinn 1 eller har tilsvarende greskkunnskaper (behersker språklige funksjoner og grammatikk beskrevet i kursbeskrivelsen til gresk trinn 1).

Pedagogikk:
Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet her, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov. Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø. Timen begynner alltid med en repetisjon fra hva som har blitt gjennomgått forrige time. Gresklæreren er opprinnelig gresk og utdannet, erfaren pedagog.


Ordforråd:
Ca. 1000 nye ord
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikken fra gresk trinn 1
Eiendomspronomen
Spørreadverb: hvordan, o.a.
Måtesadverb
Verb som tilhører 2. verbgruppe (B2)
Ubestemte artikler, substantiver, adjektiver i subjekts- og objektsform
Demonstrative pronomen

Greskkurs trinn 3

GRESK TRINN 3, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 2
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om klokkeslett, alder, nasjonalitet, veibeskrivelse
Beskrive mennesker og gjenstander
Beskrive hverdagsaktiviteter
Uttrykke synspunkt og kritikk
Bestille på kafé
Snakke om person/er som ikke er til stede
Telle: 1001-999.000.000


Målgruppe:
Gresk trinn 3 er for dem som har gjennomført trinn 2 eller har tilsvarende greskkunnskaper (behersker språklige funksjoner og grammatikk beskrevet i kursbeskrivelsen til gresk trinn 2).

Pedagogikk:
Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet her, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov. Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø. Timen begynner alltid med en repetisjon fra hva som har blitt gjennomgått forrige time. Gresklæreren er opprinnelig gresk og utdannet, erfaren pedagog.


Ordforråd:
Ca. 300 nye ord (og tallene: 1001-999.000.000)
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikken fra gresk trinn 2
Spørreord: hvem, hvilken, hvilket, hva, o.a.
Verb som tilhører 2. verbgruppe (B1), 3. verbgruppe (C1 og C2) og verb med forkortet presens
Preposisjoner: fram til, til
GradsadverbGreskkurs trinn 4

GRESK TRINN 4, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 3
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon om noe eller noen finnes/er, eller ikke er et sted, spørre om og gi informasjon om direksjon/adresse,  bestille på kafe - med detaljer, spørre og gi informasjon om pris - med detaljer, spørre og gi informasjon om kvantitet av noe, spørre og gi informasjon om hvem som er først i køen,

Målgruppe:
Gresk trinn 4 er for dem som har gjennomført trinn 3 eller har tilsvarende greskkunnskaper (behersker språklige funksjoner og grammatikk beskrevet i kursbeskrivelsen til gresk trinn 3).

Pedagogikk:
Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet her, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov. Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø. Timen begynner alltid med en repetisjon fra hva som har blitt gjennomgått forrige time. Gresklæreren er opprinnelig gresk og utdannet, erfaren pedagog.


Ordforråd:
Ca. 300 nye ord
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikk fra gresk trinn 3
Spørreord: hvor mange, hvor mye.                        Mengdeord: mange, noe, noen.                  ''Upersonlig'' pronomen, det-setninger.               Substantiver i alle kjønn i flertall                         Adjektiver i alle kjønn i flertall
Stedsadverb og preposisjonsbruk


Greskkurs trinn 5

GRESK TRINN 5, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 4
Språklige funksjoner: Spørre om og gi informasjon ved handel av sko og klær, uttrykke noe du liker/ikke liker i flertall, spørre om og gi informasjon ang. farger, snakke om handlinger i framtid, spørre om og gi informasjon på reisebyrå, spørre om og gi informasjon ang. transportmidler, bestille på taverna, uttrykke enighet.

Målgruppe:
Gresk trinn 5 er for dem som har gjennomført trinn 4 eller har tilsvarende greskkunnskaper (behersker språklige funksjoner og grammatikk beskrevet i kursbeskrivelsen til gresk trinn 4).

Pedagogikk:
Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet her, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov. Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø. Timen begynner alltid med en repetisjon fra hva som har blitt gjennomgått forrige time. Gresklæreren er opprinnelig gresk og utdannet, erfaren pedagog.

Ordforråd:
Ca. 3000 nye ord
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikk fra gresk trinn 4
Spørreord: hvor & ordet: som - innleder relativsetning
Verb i enkel futurum (type 1, A, B1, B2, C1, C2 og sterke verb).
Fargene som adjektiver i alle kjønn i entall og flertall
Nasjonalitets adjektiv


Greskkurs trinn 6

GRESK TRINN 6, innhold:
Repetisjon av alt innhold fra gresk trinn 5 Språklige funksjoner: bruke ordenstall, beskrive leilighet og bolig, leie leilighet, bestille rom på hotell, beskrive bydel,         uttrykke: nød, forespørsel, mulighet, ønske og planer, skrive ufomelt brev til noen, ringe noen (diskusjon på telefon)

Målgruppe:
Gresk trinn 6 er for dem som har gjennomført trinn 5 eller har tilsvarende greskkunnskaper (behersker språklige funksjoner og grammatikk beskrevet i kursbeskrivelsen til gresk trinn 5).


Pedagogikk:
Kurset tar utgangspunkt i innholdet beskrevet her, men tilpasses kursdeltakerne og deres aktuelle behov. Fokus på kommunikasjon i et trivelig klassemiljø. Timen begynner alltid med en repetisjon fra hva som har blitt gjennomgått forrige time. Gresklæreren er opprinnelig gresk og utdannet, erfaren pedagog.


Ordforråd:
Ca. 500 nye ord
Grammatikk:
Repetere og øve på grammatikk fra gresk trinn 5                                                                   Spørrepronomen: hvem                                     Det refleksive pronomen                                  Enkel konjunktiv
Ordenstall

Greskkurs trinn 7

Gresk trinn 7 holdes i Oslo.     

Greskkurs trinn 8

Gresk trinn 8 holdes i Oslo.     
Informasjon legges ut snart.

1. språktest i gresk

Informasjon ved forespørsel.